Vad är en prisvägg?

En prisvägg är kortfattat när avståndet mellan det satta priset, och marknadspriset är för stort så att det inte sker någon nämnvärd försäljning.  

Punkten när man går igenom prisväggen är där avståndet mellan det satta priset och marknadspriset är tillräckligt litet för att det skall börja generera en försäljning. 

Identfiera prisväggen

Ligger det satta priset väldigt högt över det ”riktiga” marknadspriset kommer det inte ske någon nämndvärd ökning av försäljning även om man sänker priset på varan med 10-20%

För att försäljningen skall ta fart behöver man bryta igenom prisväggen genom att göra sig prismässigt relevant. 

Genom att se marknadpriset både i siffror men också visuellt är det betydligt lättare att hitta punkten där man bryter igenom prisväggen. 

 

Några ord från våra kunder

Priceindx har hjälpt oss att förbättra vår konkurrenskraft och prissättningsintelligens samt att optimera våra produktsortimentsstrategier, vilket har gett oss en konkurrensfördel.

Vi får en automatisk månadsöversikt vilket gör att vi alltid ligger steget före konkurrenterna.

Kontakta oss för en demo

Consent

Articles